คอร์สที่เปิดสอน


คอร์ส #1

 • คอร์สทั่วไป เน้น
 • Conversations
 • Grammar
 • Writing
 • Reading
 • Vocabulary
 • เน้น ติวเข้า ม.1 ม.4 และมหาวิทยาลัย
 • ติวสอบกลางภาคและปลายภาค

คอร์ส #2

 • คอร์สพิเศษ(มัธยม-มหาวิทยาลัย)
 • Paragraph Writing
 • Translations 1-5 (Thai-English)

คอร์ส #3

 • สำหรับผู้สนใจทั่วไป
 • Conversations