ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
เรียนที่นี่ได้อะไร

มีรางวัลการันตี


 1. นักเรียนสอบชิงทุนไปเรียนต่างประเทศได้ (AFS)
 2. นักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยเอกภาษาอังกฤษ ( ม. สงขลานครินทร์ , ม. เกษตรศาสตร์, ม. ศิลปากร)
 3. นักเรียนทำคะแนนสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยสูงสุด 60-70%
 4. นักเรียนเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปแข่งขันได้รางวัลมากมาย
 5. นักเรียนได้รับเกียรติบัตรเรียนดีวิชาภาษาอังกฤษ (แสงทองวิทยา )
 6. นักเรียนทำการทดลองสอบเข้า ม 1 ได้เกียรติบัตรทำคะแนนภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม ( ญส )
 7. นักเรียนทำคะแนนสอบ กลางภาคและปลายภาค อันดับ 1-3 ของห้อง ( ญว ญว 2 ญส ญรส มอว ธิดา ฯ แสงทอง ฯ ศรีสว่างวงศ์ สุวรรณวงศ์ พลวิทยา และศรีนคร เป็นต้น )
 8. นักเรียนทำคะแนนกลางภาคเต็มที่โรงเรียน ( ศรีสว่างวงศ์ ญว และ ญว2 เป็นต้น )
 9. นักเรียนทำคะแนนอ่านเขียนกลางภาคเต็ม ( ญว )
 10. นักเรียนทำคะแนนภาษาอังกฤษได้สูงสุดทุกคนใน 3 วิชาหลัก ( วิทย์ คณิต และ ภาษาอังกฤษ ) ในการสอบเข้า SMA ญว และ ญส 2559
 11. นักเรียนที่เรียนจบม.6จากที่นี่ ทำคะแนนภาษาอังกฤษได้เกรด A ในมหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่