เรียนที่นี้ได้อะไร


 • มีรางวัลการันตี
 • นักเรียนสอบชิงทุนไปเรียนต่างประเทศได้ (AFS)
 • นักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยเอกภาษาอังกฤษ ( ม. สงขลานครินทร์ , ม. เกษตรศาสตร์, ม. ศิลปากร)
 • นักเรียนทำคะแนนสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยสูงสุด 60-70%
 • นักเรียนเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปแข่งขันได้รางวัลมากมาย
 • นักเรียนได้รับเกียรติบัตรเรียนดีวิชาภาษาอังกฤษ (แสงทองวิทยา )
 • นักเรียนทำการทดลองสอบเข้า ม 1 ได้เกียรติบัตรทำคะแนนภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม ( ญส )
 • นักเรียนทำคะแนนสอบ กลางภาคและปลายภาค อันดับ 1-3 ของห้อง ( ญว ญว 2 ญส ญรส มอว ธิดา ฯ แสงทอง ฯ ศรีสว่างวงศ์ สุวรรณวงศ์ พลวิทยา และศรีนคร เป็นต้น )
 • นักเรียนทำคะแนนกลางภาคเต็มที่โรงเรียน ( ศรีสว่างวงศ์ ญว และ ญว2 เป็นต้น )
 • นักเรียนทำคะแนนอ่านเขียนกลางภาคเต็ม ( ญว )
 • นักเรียนทำคะแนนภาษาอังกฤษได้สูงสุดทุกคนใน 3 วิชาหลัก ( วิทย์ คณิต และ ภาษาอังกฤษ ) ในการสอบเข้า SMA ญว และ ญส 2559
 • นักเรียนที่เรียนจบม.6จากที่นี่ ทำคะแนนภาษาอังกฤษได้เกรด A ในมหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่