เกี่ยวกับผู้สอน


  • ครูมายด์ BA (English)
  • ประสบการณ์สอนกว่า 15 ปี
  • อาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษ 1 เดือน