เกี่ยวกับผู้สอน

ครูมายด์ BA (English)
ประสบการณ์สอนกว่า 15 ปี

อาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษ 1 เดือน